sv
Ordförklaringar:

Kommittén för kliniska studier

Enligt regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet är kommitténs uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kommittén beslutar om den övergripande inriktningen för arbetet inom Kliniska Studier Sverige, som fastställs genom den strategiska planen.

Kommittén beslutar också om de medel som Vetenskapsrådet förfogar över inom nationell samordning av kliniska studier, som bland annat går till utvecklingsprojekt och driftsbidrag till de regionala noderna. Ledamöterna sammanträder regelbundet, 4-5 gånger per år.

Vid Vetenskapsrådet finns huvudsekreterare, med hög vetenskaplig kompetens, som är knutna till myndighetens kommittéer. Huvudsekreterare för kommittén för kliniska studier är Björn Halleröd. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp och har vetenskapligt ansvar för kommitténs verksamhet.

Kommitténs sammansättning

Kommittén består av nio ledamöter och en ordförande. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen, varav två efter förslag från Vetenskapsrådet, tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna.

Förordnandet gäller en tvåårsperiod, 2018-2019.

Kontakt

Har du frågor om kommitténs arbete kan du vända dig till Anne-Sophie Fröjmark vid Vetenskapsrådet, anne-sophie.frojmark@vr.se, som är koordinator för kommittén.

Ledamöter

Chris Heister (ordförande), Umeå universitet

Anders Blanck, LIF

Jonas Ekstrand, SwedenBIO

Ann Hellström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/Göteborgs universitet

Sune Larsson, Landstinget i Uppsala län

Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

Jörgen Månsson, Carlanderska sjukhuset

Kerstin Nilsson, Örebro universitet

Mikael Wiberg, Västerbottens läns landsting

Katarina Wijk, Högskolan i Gävle/Region Gävleborg


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.