sv
Ordförklaringar:

Kommittén för kliniska studier

Kommittén för kliniska studier beslutar om fördelning av de medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för nationell samordning av kliniska studier.

Kommittén består av tolv ledamöter och en ordförande. Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav fyra efter förslag från Vetenskapsrådet, fyra efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. 

Kommitténs förordnande gäller 2018-2019. En förteckning över samtliga ledamöterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns publicerad på vr.se.

Huvudsekreterare för kommittén

Vid Vetenskapsrådet finns huvudsekreterare, med hög vetenskaplig kompetens, som är knutna till myndighetens kommittéer. Huvudsekreterare för Kommittén för kliniska studier är Jan-Ingvar Jönsson. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp och har vetenskapligt ansvar för kommitténs verksamhet.