sv
Ordförklaringar:

Kommittén för kliniska studier

Enligt regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet är kommitténs uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kommittén beslutar om den övergripande inriktningen för arbetet inom Kliniska Studier Sverige, som fastställs genom den strategiska planen.

Kommittén beslutar också om de medel som Vetenskapsrådet förfogar över inom nationell samordning av kliniska studier, som bland annat går till utvecklingsprojekt och driftsbidrag till de regionala noderna. Ledamöterna sammanträder regelbundet, 4-5 gånger per år.

Vid Vetenskapsrådet finns huvudsekreterare, med hög vetenskaplig kompetens, som är knutna till myndighetens kommittéer. Huvudsekreterare för kommittén för kliniska studier är Björn Halleröd. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp och har vetenskapligt ansvar för kommitténs verksamhet.

Kommitténs sammansättning

Kommittén består av nio ledamöter och en ordförande. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen, varav två efter förslag från Vetenskapsrådet, tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Bild på medlemmar i kommittén.

På bild från vänster till höger: Bertil Lindahl, Viveca Åberg, Jörgen Månsson, Ingegerd Dalfelt, Håkan Billig, Maria Bolin, Anna Martling och Ann Hellström. Saknas på bild: Sune Larsson och Mikael Wiberg.

Kontakt

Har du frågor om kommitténs arbete kan du vända dig till Anne-Sophie Fröjmark vid Vetenskapsrådet, anne-sophie.frojmark@vr.se, som är koordinator för kommittén.

Ledamöter

Håkan Billig (ordförande), Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Maria Bolin, LEAD

Ingegerd Dalfelt, PRA International Sweden AB

Ann Hellström, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/Göteborgs universitet

Sune Larsson, Landstinget i Uppsala län

Bertil Lindahl, Uppsala Clinical Research Center, UCR

Anna Martling, Karolinska Institutet, KI

Jörgen Månsson, Carlanderska sjukhuset

Mikael Wiberg, Västerbottens läns landsting

Viveka Åberg, Allergan Norden AB


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.