sv
Ordförklaringar:

Enheten för kliniska studier

Enheten för kliniska studier är en del av Vetenskapsrådet och avdelningen för forskningsinfrastruktur. Enheten finns i Göteborg och har ett övergripande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för de regionala nodernas samarbete inom Kliniska Studier Sverige.

Enheten utvecklar och koordinerar olika former för samverkan inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige. Till exempel kompetensnätverk för kommunikation och juridik. I dessa kompetensnätverk möts representanter från de regionala noderna och från Vetenskapsrådet för att diskutera gemensamma möjligheter och utmaningar.

Enheten deltar i och driver uppdrag och utvecklingssatsningar inom bland annat statistik, samordnade studieförfrågningar (feasibility) och en nationell webbplats för kliniska studier. Enheten ansvarar också för att handlägga de medel som regeringen tilldelar Vetenskapsrådet för utveckling inom området och som kommittén beslutar om. Enheten samordnar även kontakter med andra myndigheter och organisationer med koppling till kliniska studier ‒ nationellt och internationellt ‒ med syfte att öka möjligheten att fler kliniska studier förläggs till Sverige.