sv
Ordförklaringar:

Om Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att, genom nationell samordning, stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Genom bättre samordning kan arbetet göras mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier, oavsett var i landet de bor.

Kommittén för kliniska studier beslutar om den övergripande inriktningen för uppdraget och om de medel som finns tillgängliga för utveckling inom området.

Som en del i att genomföra uppdraget har Vetenskapsrådet etablerat ett nationellt samarbete, Kliniska Studier Sverige. Till detta har Sveriges sex sjukvårdsregioner utsett samarbetsfunktioner, regionala noder. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet har ett övergripande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för samarbete inom Kliniska Studier Sverige.

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet fungerar som forskningspolitisk rådgivare till regeringen och har det övergripande ansvaret för nationella forskningsinfrastrukturer. Myndigheten ansvarar också för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat.

Vetenskapsrådet är den största statliga forskningsfinansiären i Sverige och fördelar sammanlagt drygt sex miljarder kronor till forskning inom olika ämnesområden.

www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade uppdrag inom Vetenskapsrådet

Utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.
ALF-uppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I samarbete med Sveriges landsting stödja större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov.
Klinisk behandlingsforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödja forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.
Medicin och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning.
Registerforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skapad: 2016-11-04
Senast uppdaterad: 2018-11-14

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.