sv
Ordförklaringar:

Om Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Utöver sex regionala noder består systemet av Kommittén för kliniska studier och Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kliniska studier behövs för att förbättra läkemedel, behandlingsmetoder och medicinteknik som utvecklar hälso- och sjukvården och ger patienter bättre vård. En hälso- och sjukvård i framkant är också är en förutsättning för att life science-bolagen som verkar på den svenska marknaden ska kunna utvecklas. I Sverige utförs klinisk forskning både inom akademin, hälso- och sjukvården och industrin.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet ett samordnande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet och bibehålla Sveriges position som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att bedriva studier i. Genom bättre samordning kan arbetet göras mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier oavsett var i landet de bedrivs.

Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner under namnet Kliniska Studier Sverige. Varje sjukvårdsregion har utsett en regional nod som representant i samarbetet. Tillsammans med Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet utgör de sex regionala noderna grundstrukturen i samarbetet.

Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet beslutar om den övergripande inriktningen för arbetet inom Kliniska Studier Sverige och om de medel som finns tillgängliga för utveckling inom området som ska användas för:

  • nationella utvecklingssatsningar
  • nodernas arbete med att samverka nationellt och stödja kliniska studier regionalt
  • samordningsverksamhet som drivs av Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet fungerar som forskningspolitisk rådgivare till regeringen och har det övergripande ansvaret för nationella forskningsinfrastrukturer. Utöver detta ansvarar myndigheten övergripande för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat.

Vetenskapsrådet är den största statliga forskningsfinansiären i Sverige och fördelar sammanlagt drygt sex miljarder kronor till forskning inom olika ämnesområden.

www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision

En stark nationell infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet som ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvård, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

Akademin, hälso-och sjukvården och industrin har en god samverkan där delarna stärker helheten.

Relaterade uppdrag inom Vetenskapsrådet

Utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.
ALF-uppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I samarbete med Sveriges landsting stödja större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov.
Klinisk behandlingsforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödja forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.
Medicin och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning.
Registerforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.