sv
Ordförklaringar:

Om Kliniska Studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att, genom nationell samordning, stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Genom bättre samordning kan arbetet göras mer effektivt och ge fler patienter möjlighet att delta i studier, oavsett var i landet de bor.

Kommittén för kliniska studier beslutar om den övergripande inriktningen för uppdraget och om de medel som finns tillgängliga för utveckling inom området.

Som en del i att genomföra uppdraget har Vetenskapsrådet etablerat ett nationellt samarbete, Kliniska Studier Sverige. Till detta har Sveriges sex sjukvårdsregioner utsett samarbetsfunktioner, regionala noder. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala förutsättningar att bedriva kliniska studier.

Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet har ett övergripande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för samarbete inom Kliniska Studier Sverige.

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet fungerar som forskningspolitisk rådgivare till regeringen och har det övergripande ansvaret för nationella forskningsinfrastrukturer. Myndigheten ansvarar också för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat.

Vetenskapsrådet är den största statliga forskningsfinansiären i Sverige och fördelar sammanlagt drygt sex miljarder kronor till forskning inom olika ämnesområden.

www.vr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster