Ordförklaringar:

Fem råd för lyckad patient­rekrytering i kliniska studier

Lyckad patientrekrytering är avgörande för att en klinisk studie ska kunna genomföras. De studier som är framgångsrika i sin rekrytering har ofta lagt tid på förarbetet. Ta del av fem goda råd för en lyckad patientrekrytering.

Lyckas med patientrekrytering

En lyckad patientrekrytering kräver ofta en strategisk och noggrann planering. Kliniska Studier Sverige har lång erfarenhet av att ge stöd och hjälp till kliniska studier från idé till arkivering. Denna erfarenhet har gett en god bild av vad studier som är framgångsrika i sin patientrekrytering gör för att lyckas.

1. Inklusions- och exklusionskriterier ska vara absolut nödvändiga

Många kliniska studier anger för snäva inklusions- och exklusionskriterier i sin etikansökan. Finns verkligen de individer som kan uppfylla era kriterier? Det är viktigt att vara tydlig och specifik i sina kriterier, men tänk igenom om alla kriterierna är nödvändiga. Stryk allt som inte är absolut nödvändigt. Rekryteringen riskerar att ta längre tid när kriterierna är för snäva och behöver justeras en bit in i processen.

2. Börja från början – varje gång

Det är lätt att använda sig av gamla underlag för att komma framåt snabbare. Risken är då att inaktuella inklusions- och exklusionskriterier används. Börja alltid från början i analysen och ifrågasätt tidigare antaganden.

3. Lär känna din studiedeltagare

Försök att lära känna din studiedeltagare för att veta var du ska hitta den. Vad är personerna du söker intresserade av, var rör de sig och hur digitala är de? Studier som söker äldre deltagare har till exempel nått framgång genom informationskampanjer på bibliotek och apotek.

4. Tänk över ersättningen

Den som deltar i en klinisk studie ska inte delta bara för det ekonomiska incitamentet. Det är ändå viktigt att tänka över nivån på ersättning och om den är rimlig till deltagarnas insats. En tillräcklig ersättning kan också möjliggöra för personer från olika socioekonomiska bakgrunder och inkomstnivåer kan delta i studier.

5. Ta hjälp av Kliniska Studier Sverige med att rekrytera friska frivilliga

Vissa av prövningsenheterna inom Kliniska Studier Sverige hjälper till med att rekrytera friska frivilliga till studier.

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder hjälper kliniska studier med rekrytering av friska frivilliga. I deras databas finns för närvarande 1200 forskningspersoner som gärna vill delta i en klinisk studie. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till med patientrekrytering.

Kontakta Forum Söders prövningsenhet

Kliniska Studier Sveriges prövnings­enheter

Kliniska Studier Sveriges prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företag. Prövningsenheterna utför kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter och medicinska behandlingar men även andra typer av studier som kohortstudier. De finns på sjukhus och erbjuder tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastruktur för klinisk forskning som till exempel:

  • Lokaler
  • Ackrediterade sjukhuslaboratorium
  • Stödfunktioner som till exempel bild och funktion
  • Utrustning av olika slag
  • Forskningspersonal

Några av våra prövningsenheter kan bedriva studier dygnet runt med tillgång till medicinsk övervakning, telemetriutrustning för rytmövervakning, akut-team och intensivvård.

Prövningsenheter i Kliniska Studier Sveriges regi

Senast publicerad: