sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation.

Nu inleds arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet.

Ta del av hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se