sv
Ordförklaringar:

Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler riktade satsningar behövas. Det framgår av Vetenskapsrådets redovisningar av uppdragen som nu är klara.

Två uppdrag som Vetenskapsrådet fick under 2021, med anledning av covid-19-pandemin, har nu redovisats till regeringen.

Ta del av hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se