sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet har infört nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

De nya riktlinjerna berör de som får finansiering från Vetenskapsrådet. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas.

Idag publiceras bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Många forskare brister dessutom i att registrera studierna inför start.

Registrering och rapportering är viktigt både för att undvika onödig upprepning av forskning och för att skapa möjligheter till fler samarbeten.

Ta del av hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se