sv
Ordförklaringar:

Regeringen subventionerar avgifterna för kliniska läkemedelsprövningar 

Regeringen har beslutat att staten fortsatt ska stötta förutsättningarna för att fler kliniska läkemedelsprövningar ska genomföras i Sverige.

Regeringen har därmed beslutat om ändringar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Justeringarna sker efter hemställan från Läkemedelsverket och avgifterna ska, om inte regeringen föreskrivit något annat, beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

Ta del av hela pressmeddelandet på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: regeringen.se