sv
Ordförklaringar:

Socialstyrelsen kartlägger behovet av hälsodata

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga behoven av olika typer av datamängder inom hälsodataområdet. Olika typer av data ska ge möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för nationell uppföljning, driva kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvården och för forskning och innovation i Sverige.

Är du verksam inom näringslivet, hälsodataaktörer, professionsorganisationer, patient-, brukar- och närstående organisationer, pensionärsorganisationer, fackliga organisationer och tankesmedjor inom området?

Då vill Socialstyrelsen gärna ha din hjälp med att svara på enkäten.

Ta del av mer information om enkäten på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: socialstyrelsen.se