sv
Ordförklaringar:

Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern samlar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), OECD och EU-kommissionen (e-CORDA) och publikationsdatabasen Web of Science. Rapporten ger på så sätt en samlad bild av det svenska FoU-systemet.

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige.

Rapporten består av tre kapitel:

  • Forskningens finansiering
  • Forskningens personal
  • Vetenskaplig publicering

Ta del av hela rapporten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se