sv
Ordförklaringar:

Strategisk samverkan ska främja förutsättningarna för kliniska studier av hög kvalitet i cancervården

Sedan 2019 bedrivs en strategisk samverkan mellan Forum Söder och Regionalt Cancercentrum Syd. Samverkan syftar till att långsiktigt främja förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet i cancervården och därmed öka inklusionen av patienter i kliniska studier.

Resultat från arbetet inom samverkan är sammanställt i rapporten ”Hinder och incitament för kliniska studier inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen” Länk till annan webbplats.. Rapporten är publicerad på Forum Söders webbplats.

 

Om Kliniska Studier Sverige

Forum Söder är en av sex regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. De sex noderna arbetar med att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Ytterligare information om Kliniska Studier Sverige