sv
Ordförklaringar:

Viktiga datum för Etikprövningsmyndighetens ärendehanteringssystem

Som Etikprövningsmyndigheten tidigare kommunicerat har ett ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem upphandlats. Systemet, Ethix , kommer att nås genom en länk på myndighetens webbplats.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information EPM kräver i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan.

Några datum som är viktiga att komma ihåg är att den:

  • 23 september kl. 24.00 stänger nuvarande ansökningssystem
  • 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet Ethix

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

För ytterligare information och för frågor, besök Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.