sv
Ordförklaringar:

Ständigt lärande som forskningssjuksköterska

Inger Arnesjö arbetar som forskningssjuksköterska vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) i Umeå, en av fyra forskningscentrum i Norrland. Via Forum Norr, som är en regional nod inom Kliniska Studier Sverige, samarbetar Inger och hennes kollegor med andra forskningssjuksköterskor i norra sjukvårdsregionen.

Om Kliniska Studier Sverige

Forum Norr är en av sex regionala noder inom samarbetet Kliniska Studier Sverige. De sex noderna arbetar med att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Ytterligare information om Kliniska Studier Sverige