sv
Ordförklaringar:

Goda exempel där vård och klinisk forskning går hand i hand

Clinical Trials Day, den 20 maj varje år, uppmärksammar betydelsen av att studera och utveckla läkemedel, behandlingsmetoder och medicintekniska produkter i syfte att utveckla hälso- och sjukvården.

På kliniskastudier.se publiceras intervjuer med personer som speglar olika perspektiv kring klinisk forskning. Nedan återfinns ett axplock av intervjuerna som vi kallar ”goda exempel”.

Framgångsrik regional forskning - tur eller infrastruktur?

Johan Styrke är forskare och specialist i urologi vid Sundsvalls sjukhus.

– Vi har hittat en bra modell för att bedriva läkemedelsstudier och behandlingsstudier på enheter utanför det stora universitetssjukhuset.

Mycket handlar om den infrastruktur som har byggts upp. Det handlar bland annat om utlokaliseringen av läkarutbildningen. En annan viktig del i infrastrukturen är det stöd som ges inom ramen för Kliniska Studier Sverige, via de regionala noder som finns i varje sjukvårdsregion.

Även forskningsnätverket har bidragit till att studier kan bedrivas på flera orter och att patientunderlaget därmed mångdubblas.

Ta del av hela intervjun med Johan

Fler sjuksköterskor disputerar - avgörande för morgondagens vård och omsorg

Susanna Ågren är disputerad specialistsjuksköterska inom intensivvård och har en så kallad ”klinisk forskarbefattning” (motsvarar universitetssjuksköterska).

– Det ger mig möjligheter att påverka och stärka omvårdnadsforskningen på kliniken som i sin tur kan förbättra vårdkvaliteten och omhändertagandet av patienter och deras närstående. Det känns både viktigt och meningsfullt, säger Susanna Ågren.

– Det är viktigt att vi har disputerade sjuksköterskor ute på våra kliniker som kan inspirera och fånga upp kollegornas idéer och systematiskt driva utvecklingsprojekt, både genom forskning men också genom olika förbättringsarbeten.

– Som disputerad sjuksköterska ökar även chanserna att få forskningsmedel till projekt som kan stärka omvårdnadens betydelse i vårdkedjan, för patienterna och närstående.

Ta del av hela intervjun med Susanna