sv
Ordförklaringar:

Clinical trials day − visste du det här om kliniska studier?

Den 20 maj är det Clinical Trials Day. En dag som uppmärksammar vikten av klinisk forskning som leder till nya och bättre behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter.

Den 20 maj 1747 inledde den skotska läkaren James Lind ett experiment på tolv sjömän ombord på fartyget Salisbury, som syftade till att hitta ett botemedel mot skörbjugg. Experimentet kom fram till att sjukdomen kan förebyggas med C-vitaminrika citrusfrukter. James Linds experiment brukar beskrivas som den första randomiserade kliniska studien och grunden till modern klinisk forskning.

Visste du att:

  • en klinisk studie kräver godkänd etikprövningsansökan. Varje år godkänns cirka 2 400 nya ansökningar till de medicinska avdelningarna vid Etikprövningsmyndigheten (fd regionala etikprövningsnämnderna). (1)
  • närmare 400 ansökningar för forskning rörande covid-19 har blivit godkända av etikprövningsmyndigheten det senaste året (april 2020 - april 2021). (2)
  • för att bedriva en klinisk läkemedelsprövning krävs godkännande från Läkemedelsverket. Ungefär 260 ansökningar godkänns varje år. (3)
  • totalt planeras ungefär 30 000 svenska patienter delta i läkemedelsprövningar varje år. (4)
  • varje år publiceras ungefär 6 500 vetenskapliga publikationer inom "klinisk forskning” i Sverige. (5)

Källor:
1. EPNs årsredovisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
2. Etikgodkända studier rörande covid-19
3. Godkända ansökningar över kliniska läkemedelsprövningar, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
4. Statistik för läkemedelsprövningar (baserat på underlag från EudraCT som bland annat användes i rapporten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
5. Bibliometrisk statistik för publikationer inom klinisk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.