sv
Ordförklaringar:

Projektbidrag för forskning om postcovid

Nu kan du ta del av förhandsinformation för att underlätta planeringen inför din ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på Vetenskapsrådets webbplats när utlysningen öppnar den 2 juni.

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).

Bidraget söks av enskild forskare, upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Utlysningen öppnar den 2 juni.

Ta del av förhandsinformationen på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se