sv
Ordförklaringar:

123 miljoner för forskning om nya varianter av coronaviruset

Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen utlyser därför medel från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset.