sv
Ordförklaringar:

Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under krissituationer

2021-04-08

Vetenskapsrådets presenterar i en nyutkommen rapport rekommendationer över hur Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under normala förhållanden liksom i krissituationer kan öka.

I rapporten slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I uppdraget ingick att analysera Sveriges kapacitet att i krissituationer och med kort varsel genomföra kliniska studier i syfte att förbättra vården för drabbade patienter.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådet webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av rapporten "Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: vr.se