sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådets översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster

Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö".

Syftet var att undersöka om bidraget når målet: att möjliggöra för personal verksam i hälso- och sjukvården att kombinera sitt arbete med forskning.

Rapporten visar att bidraget är attraktivt och att det i hög utsträckning ger goda möjligheter för forskarna att kombinera sitt kliniska arbete med forskning.

Ta del av hela rapporten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se