sv
Ordförklaringar:

SCAPIS forskningsbank - en nationell resurs

Nu har en unik forskningsbank öppnat. Forskningsbanken består av data, prover och bilder från befolkningsstudien SCAPIS där hela 30 000 patienter från hela landet deltagit.

Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover på över 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Allt insamlat material har resulterat i en unik data-, bild- och biobank som ger forskarna helt nya förutsättningar att skapa kunskap för bättre folkhälsa.

Läs nyheten i sin helhet på Hjärt- lungfonden webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: hjart-lungfonden.se