sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer mot covid-19

Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.

Kommunikationsinsatserna ska medverka till att vetenskapligt underbyggda fakta om vaccination mot covid-19 kommuniceras. Detta mot bakgrund av att Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se