sv
Ordförklaringar:

Nytt förslag ska förenkla kliniska studier

Förslag i delbetänkandet Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53) förenklar kliniska studier.

När en klinisk studie planeras görs ofta en så kallad antalsberäkning. Det är vårdgivaren som gör denna och den behövs innan forskningen påbörjas för att få en uppfattning om hur många möjliga forskningspersoner som finns. För att kunna göra en antalsberäkning behöver vårdgivaren behandla personuppgifter som finns i patientjournaler eller kvalitetsregister.

Utredningen föreslår om att patientdatalagen ska fastställa att personuppgifter får behandlas för att utföra antalsberäkning.

Läs hela nyheten och ta del av remissvar på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till utredningen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se