sv
Ordförklaringar:

Nationell dataportal för forskning om covid-19

2021-01-28

Den svenska covid-19-dataportalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats.

I portalen kan forskare hitta och dela olika slags data om covid-19 i svenska och internationella databaser och få praktiskt stöd med datahantering och datadelning. Här finns även information om forskningsprojekt, publikationer och provsamlingar relaterade till svensk covid-19-forskning.

Sedan lanseringen i juni 2020 har dataportalen haft nära 12 000 användare och 62 000 sidvisningar. Den har utökats med olika databaser, till exempel över utlysningar, publicerade artiklar och dataset från Sverige. I publikationsdatabasen finns idag drygt 900 publikationer med medförfattare vid svenska lärosäten. I februari 2021 lanserar Scilifelab en ny databas över provsamlingar och biobanker med covid-19-relaterade prov i samarbete med Biobank Sverige.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök Covid-10 Data Portal Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad forskningsrelaterad information om corona och covid-19 kliniskastudier.se

Källa: vr.se