sv
Ordförklaringar:

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Detta utifrån att regeringen i en extra ändringsbudget har avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid.

Mer kunskap behövs för att hjälpa dem som har sådana symtom och därför är det angeläget att ytterligare stärka möjligheterna till kunskap om långtidscovid.

Satsningen kompletterar de mer långsiktiga och breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Läs hela pressmeddelandet och ta del av uppdraget på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se

Sidan är uppdaterad 2021-02-26