sv
Ordförklaringar:

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

Efter förslag från regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2020 beslutade riksdagen under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av sjukdomen covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott. Regeringen konstaterar att det nu finns ytterligare forskningsbehov i relation till covid-19-pandemin.

Läs hela pressmeddelandet och ta del av uppdraget på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se

Sidan är uppdaterad 2021-01-25