sv
Ordförklaringar:

Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade forskningsområden.

Sex nya tioåriga nationella forskningsprogram inrättas. Vetenskapsrådet ska ansvara för fyra av dem: virus och pandemier, digitaliseringens konsekvenser, brottslighet och segregation. Utöver detta vill regeringen göra ytterligare forskningssatsningar inom olika områden.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs hela forskningspropositionen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se och regeringen.se