sv
Ordförklaringar:

Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

2021-01-14

I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade forskningsområden.

Sex nya tioåriga nationella forskningsprogram inrättas. Vetenskapsrådet ska ansvara för fyra av dem: virus och pandemier, digitaliseringens konsekvenser, brottslighet och segregation. Utöver detta vill regeringen göra ytterligare forskningssatsningar inom olika områden.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs hela forskningspropositionen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Källa: vr.se och regeringen.se