sv
Ordförklaringar:

Nationellt beslut om handläggningstider för biobanksansökningar

Under 2020 har samtliga regionala biobankscentrum (RBC) och flera regioner deltagit i en pilotstudie för att undersöka möjligheten att harmonisera handläggningstider för biobanksansökningar.

Biobank Sveriges arbetsutskott för regulatoriska frågor, AU1 har fattat ett nationellt beslut att överenskommen handläggningstid gällande tillgång till prov som inkluderar befintliga prov ska vara max 30 arbetsdagar. I de fall biobanksansökan gäller enbart nyinsamlade prov ska handläggningstiden vara max 10 arbetsdagar.

Ta del av hela nyheten på Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: biobanksverige.se