sv
Ordförklaringar:

Särskilda satsningar inom vårdforskning

Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Vetenskapsrådet avsätter därför 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.

För att stärka området avsätter Vetenskapsrådet 28 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning. Ytterligare 7 miljoner avsätts till att finansiera två internationella postdokbidrag med inriktning på vårdforskning. 

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats..

Källa: vr.se