sv
Ordförklaringar:

Nyheter och förändringar i Vetenskapsrådets utlysningar 2021

I nuläget är 35 utlysningar planerade för 2021. Många är återkommande men några utlyses för första gången.

På Vetenskapsrådets webbplats finns en lista över de utlysningar som gjorts förändringar i, utlysningar som görs för första gången men även de utlysningar som inte utlyses varje år.

Observera att alla detaljer kring villkoren i utlysningarna inte är klara ännu. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar.

Till nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats..

Utlysningarna är publicerade i kalendern på kliniskastudier.se.

Källa: vr.se