sv
Ordförklaringar:

Årets ALF-medel kan användas även under 2021

Under pågående pandemi har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerat och betydande forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.

En del av den kliniska forskningen har fått stå på paus under pandemin. De regioner som får så kallade ALF-medel för klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvården varnar för att hundratals forskningsmiljoner inte kommer att kunna användas i år. Enligt det nuvarande ALF-avtalet måste outnyttjade medel betalas tillbaka. Nu beslutar regeringen om att teckna ett tilläggsavtal för att i stället möjliggöra användning av årets ALF-medel även under 2021.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: regeringen.se