sv
Ordförklaringar:

Norden och Estland i forskningssamarbete om covid-19

Fem nordiska forskningsprojekt på covid-19 har startats upp. Projekten kommer att dra nytta av de nordiska ländernas hälsodata för att främja kunskapsbasen om covid-19 till förmån för Norden och hela världen.

Tillsammans stärker de nordiska länderna forskningssamarbetet om covid-19 för att förbereda sig för framtida pandemier. De lanserar därför fem nya forskningsprojekt för att studera covid-19 i relation till bland annat graviditetsutveckling, rökning och psykisk hälsosårbarhet. Projekten är utformade för att generera ny kunskap, med hjälp av befintlig hälsodata, som kan hjälpa till att bekämpa covid-19-pandemin. Forskare från de nordiska länderna och Estland deltar i detta omfattande samarbetsinitiativ, som har beviljats cirka 53 miljoner norska kronor i finansiering.

Läs hela artikeln på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: nordforsk.org