sv
Ordförklaringar:

3,7 miljarder till ny forskningssatsning på datadriven life science

Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Satsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. 

Områden som alla är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande men även för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Forskningsresultaten kommer till användning främst inom sjukvården genom läkemedelsutveckling, medicinsk diagnostik, prevention och terapi men även inom veterinärmedicin, växtforskning och bioteknologi.

Läs hela artikeln på Wallenbergsstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: kaw.wallenberg.org