sv
Ordförklaringar:

Årets Athenapris går till en grupp forskare som utvecklat ett digitalt självtest för astmapatienter

Athenapriset går i år till forskar­gruppen bakom Asthmatuner, ett appbaserat system som under­lättar astma­patienters självtester.

Genom Asthmatuner kan patienterna på egen hand sköta en trådlös lungmätare, en spirometer, inkopplad till en app i sin mobiltelefon. Appen analyserar mätresultatet och ger patienten dagliga behandlings­rekommendationer. Detta kan ske utan att vården kontaktas.

Ta del av hela artikeln på Dagens medicins webbplats.

Källa: dagensmedicin.se

Om Athenapriset

Athenapriset arrageras av Vinnova och Dagens Medicin. Priset stöttas även av Vetenskapsrådet, Forte, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Regioner.

Athenapriset är ett forsknings- och utbildningsstipendium som syftar till att förbättra hälsa och livsvillkor genom att stimulera forskning och innovationer som skett i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.