sv
Ordförklaringar:

Så kan Vetenskapsrådets arbete inom klinisk forskning förbättras

Idag har Vetenskapsrådet två kommittéer inom klinisk forskning. På uppdrag från regeringen har myndigheten gjort en översyn av kommittéerna och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas.

Vetenskapsrådet föreslår bland annat att kommittén för kliniska studier ska läggas ner och att det ska finnas en särskild huvudsekreterare för klinisk forskning.

I uppdraget ingick också att analysera hur verksamheten kan utvecklas för att öka kvaliteten på kliniska studier i Sverige och öka antalet företagsfinansierade studier i Sverige. Framtagna rekommendationer handlar därför även om insatser som kan bidra till målsättningarna i regeringens life science-strategi.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av rapporten "Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet" på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: vr.se