sv
Ordförklaringar:

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Igår lämnade Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) in ett delbetänkande till regeringen.

Delbetänkandet (SOU 2020:53) innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådan personuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning.

I betänkandet föreslår Komet att ändra lagstiftningen så att det blir uttryckligen tillåtet att utföra personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning.

Delbetänkandet är publicerat på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ytterligare beskrivning av delbetänkandets innehåll finns på Komets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källar: regeringen.se och kometinfo.se