sv
Ordförklaringar:

10 miljoner till Biobank Sverige för samordning av covid-19-prover

Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19.

 I förlängningen är det något som inte bara underlättar för forskarna, utan också patienter och samhället i stort, säger Björn Halleröd på Vetenskapsrådet.

De prover med koppling till covid-19 som samlas in i vården behöver kunna utnyttjas så bra som möjligt för forskning. För att det ska kunna ske krävs att proverna är insamlade och förvarade på rätt sätt och att rätt information om dem finns tillgänglig.

Läs hela nyheten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se