sv
Ordförklaringar:

Resultat av behovsinventering för forskningsinfrastruktur

Den inventering som Vetenskapsrådet genomförde under 2019–2020 resulterade i 69 förslag från lärosäten, myndigheter med forskningsansvar, finansiärer och forskargrupperingar.

Alla förslag bedömdes efter kriterier som vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden. Resultatet av behovsinventeringen blir sedan underlag för en riktad utlysning.

Ta del av rapporten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se