sv
Ordförklaringar:

190 godkända etikprövningsansökningar rörande covid-19

Under första halvåret av 2020 har ca 190 planerade forskningsprojekt, där patienter med covid-19 ska studeras, fått godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Av ansökningarna som godkänts är åtta procent läkemedelsprövningar (avgiftskategori E), 36 procent är projekt som enbart behandlar personuppgifter (avgiftskategori D) och 56 procent gäller övrig medicinsk forskning (avgiftskategori A, B och C). Utöver detta väntar ytterligare 60 inkomna ansökningar på beslut.

Hälften av studierna i Stockholm

De första covid-19-studierna blev godkända i mars men det är under perioden april till juni som flest ansökningar blev godkända. Den planerade forskningen är koncentrerad till de större sjukvårdsregionerna och ungefär hälften av de godkända ansökningarna har en ansvarig huvudman från Stockholms sjukvårdsregion. Figuren nedan visar hur ansökningarna är fördelade över sjukvårdsregionerna.

Bilden illustrerar månadsvis ackumulerat antal godkända etikprövningsansökningar rörande covid-19, utifrån beslutsdatum och fördelat på de sjukvårdsregioner som ansvarig huvudman tillhör. Ansökningarna är av medicinsk ärendetyp och från avgiftskategori A-E.

Månadsvis ackumulerat antal godkända etikprövningsansökningar rörande covid-19, utifrån beslutsdatum och fördelat på de sjukvårdsregioner som ansvarig huvudman tillhör. Ansökningarna är av medicinsk ärendetyp och från avgiftskategori A-E.

Siffror från Etikprövningsmyndigheten

Siffrorna är baserade på utdrag från Etikprövningsmyndighetens diarium. ”Cov” har använts som sökord i ärendemeningarna (motsvarande projekttitlar) och det kan därför förekomma forskningsprojekt som inte fångas upp i siffrorna.