sv
Ordförklaringar:

Projektbidrag på 33 miljoner för forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

Det var ett högt söktryck med 255 ansökningar som ett 30-tal internationella forskare med expertis inom området har bedömt. Av dessa beviljas 23 medel, vilket ger en beviljandegrad på 9 procent. Drygt 33 miljoner fördelas på projekten under 2020.

Läs hela artikeln på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se