sv
Ordförklaringar:

Sammanställning om kliniska studier rörande covid-19

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om covid-19-studier i Sverige. Informationen på webbsidan utvecklas och uppdateras löpande.

Sidan presenterar en lista med sammanställning över etikgodkända studier rörande covid-19 och även länkar till nationella och internationella databaser med studieinformation.

Till sidan med samlad data om covid-19