sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för medicin och hälsa

Madeleine Durbeej-Hjalt och är sedan 2010 professor i muskelbiologi vid Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring ovanliga muskelsjukdomar, så kallade muskeldystrofier. Hon är också Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för medicin och hälsa.

Som huvudsekreterare för medicin och hälsa vill hon verka för en fortsatt excellent bedömningsprocess – att de allra bästa forskarna deltar i bedömningsarbetet. En annan viktig fråga är ökade forskningsanslag i dialog med forskarsamhället.

Läs hela artikeln på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se