sv
Ordförklaringar:

Finansieringen av svensk virusforskning kartlagd

Vetenskapsrådet står för en stor del av finansieringen av svensk forskning om virus och forskning inom infektionsområdet. Med anledning av coronapandemin har de senaste årens finansiering av virusforskning kartlagts och resultaten finns nu presenterade i en rapport på vr.se.

Kartläggningen visar att en stor del av Vetenskapsrådets finansiering av virusforskning de senaste åren har gått till forskning om redan kända virus som HIV eller influensa. Andra virustyper som orsakat stora epidemier i samhället har finansierats i betydligt lägre grad.

Resultatet av kartläggningen kan till exempel användas som vägledning för kommande forskningsinsatser.

Ta del av hela rapporten på vr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.