sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier på Covid-19

Det behövs fler kliniska studier kopplade till Covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta behovet ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Genom uppdraget till Vetenskapsrådet ska forskarna få ökat stöd via samarbetet Kliniska Studier Sverige, så att fler studier med koppling till Covid-19 kan genomföras i svensk hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår att inventera de behov som finns i hälso- och sjukvården för att kunna starta eller delta i kliniska studier som involverar covid-19-patienter. Vetenskapsrådet ska även sammanställa och löpande publicera vilka kliniska studier som genomförs, både nationellt och inom EU.

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset, pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige, pressmeddelandet på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se