sv
Ordförklaringar:

Nytt regelverk för medicintekniska produkter senareläggs

EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslutat att skjuta fram tillämpningen för medicintekniska produkter ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april.

Utbrottet av Covid-19 är en stor utmaning för EU-medlemsstaterna och en tung börda för nationella myndigheter, hälso- och sjukvårdsinstitutioner, allmänheten och ekonomiska aktörer.

För att inte ta fokus från att tillgängliggöra produkter för diagnostisering och behandling av Covid-19 beslutades att tillämpningen av förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) skjuts upp ett år till den 26 maj 2021.

Läkemedelsverkets webbsida om innehållet i beslutet

Pressreleasen på EU kommissionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: lakemedelsverket.se