sv
Ordförklaringar:

Vetenskapsrådet ska förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronapandemin

Vetenskapsrådet ska, i samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova), förbereda för att finansiera forskning och innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Satsningen ska ha fokus på att dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin och främst riktas till forskning vid universitet och högskolor, inom hälso- och sjukvården, på institut och hos företag. Medel kan fördelas till projekt som exempelvis innebär deltagande i nationellt eller internationellt koordinerade satsningar men också till specifika forsknings- och utvecklingsinsatser, där resultat potentiellt kan förväntas inom en kort tidsram. Sådan forskning och utveckling kan gälla t.ex. framtagning eller prövning av nya metoder eller produkter, t.ex. vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik. Även andra projekt kan vara relevanta, t.ex. sådana som avser smittspårning och epidemiologi.

Vetenskapsrådet ska föra dialog med relevanta aktörer så att uppdraget samordnas med andra covid-19-relaterade åtgärder.

Mer information om uppdraget finns på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se