sv
Ordförklaringar:

"Behovet av ny kunskap om covid-19 kräver forskningssatsningar"

Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström, kommenterar hur verksamheten anpassas till följd av coronapandemin. Samtidigt uppmuntrar han forskare som har finansiering från Vetenskapsrådet att tillfälligt ställa om sin forskning för att bidra till ökad kunskap om pandemin.

Vårt samhälle befinner sig i en mycket svår situation orsakad av coronapandemin. Ny kunskap om hur samhället ska agera för att hantera pandemin är absolut nödvändig och kräver både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och innovationsinsatser, skriver generaldirektör Sven Stafström.

Läs hela artikeln på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se