sv
Ordförklaringar:

Utlysning för covid-19 aktiviteter

Nordic Trial Alliance utlyser medel för aktiviteter som syftar till att främja nordiskt samarbete inom covid -19 forskning.

Att genomföra kliniska studier eller forskningssamarbete på nordisk nivå kan vara ett sätt att generera gemensam kunskap om covid-19 men också ett sätt för nordiska patienter att få möjligheten att delta i kliniska studier.

Gemensamma nordiska aktiviteter kommer också att främja kunskapsöverföring i hela regionen samt hjälpa till att etablera forskningsinfrastrukturer för framtiden.

Läs hela texten på Nordic Trial Alliance webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: nta.nordforsk.org