sv
Ordförklaringar:

Möjligt att använda en del av ditt bidrag från Vetenskapsrådet till forskning om covid-19

Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

Coronavirusets spridning visar att vi snabbt behöver ökad kunskap på området. Därför har Vetenskapsrådet beslutat om en tidsbegränsad möjlighet att använda forskningsmedel (gäller inte bidrag till forskningsinfrastruktur) till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19, oavsett vilken projektidé medlen beviljats för från början.

Läs hela texten på Vetenskapsrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se