sv
Ordförklaringar:

Covid-19, sammanställningar av WHO och LIF

2020-03-23

Sammanställningar från WHO och LIF rörande coronaviruset.

WHO har sammanställt kunskapsläget rörande det nya coronaviruset och bland annat listat kritiska forskningsfrågor som behöver besvaras brådskande.

Kritiska forskningsfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
WHOs databas över vetenskapliga artiklarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, LIF, har också, med fokus på företagsinitiativ, sammanställt en lägesbild av hur forskning och utveckling ligger till just nu.

Forskningsöversikt coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källor: who.int och lif.se