sv
Ordförklaringar:

Covid-19, sammanställningar av WHO och LIF

Sammanställningar från WHO och LIF rörande coronaviruset.

WHO har sammanställt kunskapsläget rörande det nya coronaviruset och bland annat listat kritiska forskningsfrågor som behöver besvaras brådskande.

Kritiska forskningsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
WHOs databas över vetenskapliga artiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, LIF, har också, med fokus på företagsinitiativ, sammanställt en lägesbild av hur forskning och utveckling ligger till just nu.

Forskningsöversikt coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källor: who.int och lif.se