sv
Ordförklaringar:

Etikprövningsmyndigheten och förturshantering av ansökningar med anknytning till covid-19

Etikprövningsmyndigheten har fått in önskemål om möjlighet till förturshantering för etikprövning av ansökningar avseende forskning med anknytning till covid-19.

Onsdagen den 18 mars fastställde myndigheten en ordning för förturshantering då sådan forskning kan vara mycket angelägen och i många fall av närmast omedelbar betydelse för folkhälsan och kritiska samhällsintressen i den situation som nu råder.

För mer information om den beslutade hanteringen och kriterier för förturshantering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: etikprovningsmyndigheten.se